Back to series

Wykład inauguracyjnych na rok akademicki 2015/2016 w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej

Granica mądrości. Koh 3,1-15 na tle biblijnych i pozabiblijnych poglądów o możliwościach poznania