Back to series

Rektor ChAT na początku przekazał pozdrowienia. Następnie zwrócił się bezpośrednio do studentów WSTS mówiąc o tym jak ścisła jest współpraca między naszymi tradycjami wyznaniowymi. Dwa środowiska, które reprezentuje ChAT i WSTS, tj. ewangelickie i ewangelikalne dzieli kilka różnic, ale o wiele więcej łączy. Rektor apelował o odkrywanie wspólnej tożsamości, która opiera się na korzeniach biblijnych dowartościowanych przez Reformację, anabaptystów, mennonitów. Dodał, że wszystkie kościoły protestanckie potrzebują namysłu teologicznego, określenia swojej tożsamości. Nawiązał przy tym do postaci Hioba, który odważył się szukać innych odpowiedzi na dotykające go problemy niż te, które oferowali jego przyjaciele reprezentujący „bogobojne myślenie”.