Back to series

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (2Tm 2,16-17)

Rektor w swoim przemówieniu przypomniał, że Pismo Święte zostało dane między innymi po to, aby człowiek był doskonały. W tym dążeniu człowiek nie jest pozostawiony sam, lecz sam Bóg tego w nas dokonuje. Uczelnia teologiczna spełnia rolę pośredniczącą w tym dziele. W jej murach kształtuje się człowieka na poziomie poznawczym, studenci zdobywają wiedzę dotyczącą Pisma Świętego, ale także uczelnia wspiera dojrzewanie na płaszczyźnie duchowej. Tylko dzięki zróżnoważonemu rozwojowi chrześcijanin ma wpływ na swoje otoczenie.

Następnie Rektor mówił o tym, że to dzięki studentom uczelnia żyje i tylko dla nich ona funkcjonuje. Studenci WSTS przygotowują się do służby kościelnej, ale także społecznej. Dzięki wiedzy zdobytej podczas trzech lat studiów pełnią oni swoją służbę z odwagą i bez kompleksów. Nasza uczelnia współpracuje także z Chrześcjiańską Akademią Teologiczną w Warszawie i dzięki tej współpracy nas studenci mają okazję czerpać z bogatego dorobku myślowego kadry nauczycielskiej tej uczelni.